Marc Schepmans

Afgestudeerd in 1982.

Na het vervullen van de dienstplicht startte ik een gemengde praktijk te Hoegaarden.

Van bij het begin ging mijn bijzondere interesse uit naar de geneeskunde van de kleine huisdieren.

Waar in de beginperiode ook nog de nutsdieren aan bod kwamen werd er gaandeweg overgeschakeld naar een uitsluitend paarden-kleine huisdieren praktijk, om uiteindelijk uitsluitend nog kleine huisdieren te verzorgen.

Doorheen de jaren werd uitgebreide kennis opgedaan dankzij intensieve bijscholingen en het bijwonen van talrijke congressen. Hierbij heb ik steeds getracht om zo ruim mogelijk kennis te verwerven en dit op alle deelgebieden van de diergeneeskunde.