Chirurgie

Volgende chirurgische ingrepen worden routinematig uitgevoerd.

Urogenitale chirurgie

Sterilisatie

Castratie

Cystotomie: insnijden blaas om eventueel blaasstenen te verwijderen

FUS katers : penisamputatie en creƫren van een stoma ter behandeling van verstopping bij katers door blaasgruis

Orthopedische chirurgie

Patellaluxatie met verplaatsing tuberositas tibiae

Femurkopexcisie

Kruisbandscheuren door middel van extra articulaire opspanningstechnieken of TPLO

Plaatsen van externe fixatie

Plaatsen van platen en schroeven

Plaatsen van intramedullaire pinnen met eventueel cerklage

Arthrodese carpus en hak

Chirurgie oog

Entropion

Derde ooglidchirurgie: cherrie eye

Behandeling corneaulces met conjunctivaalflap

Gastro intestinale chirurgie

Maagtorsie en vastleggen van de maag

Herstellen perineaalbreuken door middel van transpositie m. obturatorius

Algemene maag en darmchirugie

Liesbreuk

Huidchirurgie

Huidtumorchirurgie

Totale ablatio oorkanaal

Huidgreffes